Ismered-e a jogaidat? - Szólásszabadság

Ismered-e a jogaidat?

Tudod-e, hogy az állam/államok a nemzetközi egyezményekben és nyilatkozatokban milyen kötelezettséget vállaltak, milyen jogaid betartására?

1. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
(Universal Declaration of Human Rights)
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www-un-org.translate.goog/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu
2. Az Európai Unió Alapjogi Chartája
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT
(Charter of Fundamental Rights of the European Union)

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

3. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye
https://echr.coe.int/documents/convention_hun.pdf
(European Convention on Human Rights)

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

4. Polgári és Politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97600008.TVR
(International Covenant on Civil and Political Rights)
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
5. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljai és alapelvei
https://www-un-org.translate.goog/en/about-us/un-charter/full-text?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu
(Objectives and principles of the Charter of the United Nations)
http://cms.gcg11.ac.in/attachments/article/259/UNITED%20NATIONS-.pdf
6. Nemzetközi Büntető Törvénykönyv (VstGB) , (International Criminal Code (VstGB))
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/VStGB.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html#BJNR225410002BJNG000200000
https://www-gesetze–im–internet-de.translate.goog/vstgb/BJNR225410002.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu#BJNR225410002BJNG000200000
7. Az EBESZ az emberi jogi jogvédők védelméről szóló Iránymutatás
https://www.osce.org/files/f/documents/e/f/128076.pdf
(OSCE Guidelines for the Protection of Human Rights Defenders)
https://www.osce.org/files/f/documents/c/1/119633.pdf

0 Hozzászólások

Szólj hozzá, mondd el a véleményed!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*

2022 © Szólásszabadság !

Jelentkezzen be a fiókodba.

vagy    

Elfelejtettem a részleteket?

Fiók Létrehozása